Wat ik in het archief stopte

17 jul 1986

De Taalmachine

Blindelings ontleden

NRC Handelsblad
Thema/onderwerp: Computers en nieuwe media; Taal
Genre: Portret / Overzicht

Het opslaan van teksten van zeldzame talen is zeer nuttig – van algemene talen waarschijnlijk niet. Hoe ontleedt een computer automatisch een zin, en wat is het nut daarvan. Het aantal zinnen dat je in een taal kunt maken is letterlijk eindeloos groot. Het aantal teksten dus ook. Wie eerste drukken van Vestdijk spaart weet…

lees meer »

10 jul 1986

De Taalmachine

Gebroken woorden

NRC Handelsblad
Thema/onderwerp: Computers en nieuwe media; Taal
Genre: Portret / Overzicht

Op veel universiteiten, maar ook bij bedrijven blijken taal en computer inmiddels een of andere verbintenis met elkaar aangegaan te zijn. Met wisselende en soms volkomen onverwachte gevolgen. Over pol-stasjes, reu-koffers en er-flaters. Onder ‘computerlinguistiek’ wordt alles verstaan waar zowel taal als een computerprogramma bij komen kijken. Alleen tekstverwerkers blijven buiten beschouwing, maar die hebben…

lees meer »

22 mei 1986
Bijdrage aan een boek, NRC Handelsblad
Thema/onderwerp: Evolutie, aangeboren of aangeleerd; Taal
Genre: Interview

Dertig jaar geleden brak de Chomskyaanse revolutie in de taalkunde uit. Inmiddels is Chomsky’s theorie, de generatieve grammatica, uitgangspunt voor menig taalkundig onderzoek in de wereld. De theorie is een gecompliceerd systeem geworden van regels en mechanismen die aan taalbouwsels ten grondslag liggen. Voor een buitenstaander niet makkelijk te volgen, maar de ideeën waarop de…

lees meer »