Wat ik in het archief stopte

22 mei 1986
Bijdrage aan een boek, NRC Handelsblad
Thema/onderwerp: Evolutie, aangeboren of aangeleerd; Taal
Genre: Interview

Dertig jaar geleden brak de Chomskyaanse revolutie in de taalkunde uit. Inmiddels is Chomsky’s theorie, de generatieve grammatica, uitgangspunt voor menig taalkundig onderzoek in de wereld. De theorie is een gecompliceerd systeem geworden van regels en mechanismen die aan taalbouwsels ten grondslag liggen. Voor een buitenstaander niet makkelijk te volgen, maar de ideeën waarop de…

lees meer »